Uw AED voor in de buurt of wijk

7 september 2022 Door GK Support team 0

Jaarlijks worden 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving.

De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Natuurlijk steunen wij dit initiatief, reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving.

Aanmelden AED
Nederland telt op dit moment meer dan 230.000 burgerhulpverleners: mensen die kunnen reanimeren en een buurtbewoner in geval van nood direct hulp kunnen bieden. Zij staan geregistreerd bij het landelijke oproepsysteem voor reanimatie in Nederland: HartslagNu. Tegelijkertijd werkt de Hartstichting aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s die 24/7 toegankelijk en geregistreerd zijn. Zo kunnen ze altijd worden ingezet door burgerhulpverleners.

Overleving
De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren ’90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25 procent. Meerdere factoren zijn van invloed op de overleving:

  • het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen)
  • het aansluiten van een AED
  • een schokbaar beginritme

Conditie na reanimatie
Onderzoek wijst uit dat 90% van de overlevers het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie verlaat.

AED voor uw buurt of wijk
GKSupport.nl denkt graag met een buurt of wijk mee om een goede lokatie te zoeken om een AED neer te hangen. Natuurlijk om een AED te leveren en gebruiksklaar te maken voor een eventuele eerste inzet.

AED onderhoudscontract
Wij hopen dat u uw AED nooit nodig heeft. Maar als de situatie daar is, wilt u er zeker van zijn dat uw AED gebruiksklaar is. Goed AED onderhoud is dan heel belangrijk. Met een AED onderhoudscontract nemen wij de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de AED en heeft u uitgebreide garantie. Dat betekent dat u de komende 5 jaar geen onverwachte kosten heeft en dat u op uw AED kunt vertrouwen.

Neem contact op met GKSupport.nl voor een prijsofferte op maat!