Vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

13 juli 2022 Door GK Support team Uit

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken ( deze regeling is niet nieuw, maar sinds 2018 al actief. Omdat vele dit niet weten nogmaals de aandacht hiervoor). Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is of voor vele erg ongemakkelijk. Dit is “opgelost” organisaties kunnen de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

Algemeen

  • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
  • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
  • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

 

Declareren bij RAV’s

Hier kunt u via het kaartje de contactgegevens vinden van de RAV in de regio waar de reanimatie heeft plaatsgevonden. Op de website van de betreffende RAV treft u meer informatie aan over de exacte wijze waarop u uw verbruikskosten kunt declareren. Hier is ook aangegeven welke informatie de declaratie minimaal dient te bevatten.